Pohledávky

Informace pro dlužníky:

Veškeré úhrady související s Vaším dluhem zasílejte na:

 

Číslo bankovního účtu: 233019140/0300

Variabilní symbol: uveďte prosím číslo smlouvy, faktury apod.

Specifický symbol: uveďte prosím Vaše rodné číslo

 

V případě, že nemůžete uhradit Váš dluh najednou, obraťte se na nás s návrhem splátkového kalendáře elektronicky (baumacher@gmail.com) nebo písemně na adresu sídla společnosti.

 

Informace pro věřitele:

Pro věřitele nabízíme profesionální služby v oblasti odkupu pohledávek a inkasa pohledávek. V případě, že máte zájem s námi spolupracovat, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem pro sjednání nezávazné osobní schůzky.